چرخ گوشت صنعتی ۳۲ متحرک گیربکسی رومیزی
1
فروخته شد !

چرخ گوشت صنعتی ۳۲ متحرک گیربکسی رومیزی

4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

سبزی خرد کن سطلی فروشگاه شایان کالا
1
فروخته شد !

سبزی خرد کن سطلی فروشگاه شایان کالا

4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

پوست کن پیاز و سیب زمینی
1
منقضی شد !

پوست کن پیاز و سیب زمینی

4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

چرخ گوشت صنعتی 32 تسمه ای ایستاده
1
فروخته شد !

چرخ گوشت صنعتی 32 تسمه ای ایستاده

4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

دستگاه آب لیمو و آب انگور گیری شایان کالا
1
فروخته شد !

دستگاه آب لیمو و آب انگور گیری شایان کالا

4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

دستگاه چند کاره آب گوجه گیری شایان کالا
1
منقضی شد !

دستگاه چند کاره آب گوجه گیری شایان کالا

قیمت : تماس بگیرید
4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

دستگاه چند کاره آب انار گیری  شایان کالا
1
فروخته شد !

دستگاه چند کاره آب انار گیری شایان کالا

قیمت : تماس بگیرید
4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]

دستگاه چند کاره آب سیب گیری شایان کالا
1
فروخته شد !

دستگاه چند کاره آب سیب گیری شایان کالا

قیمت : تماس بگیرید
4 ساعت قبل / آذربایجان غربی ، اروميه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه […]